परिक्षा फारम भर्ने समय थप गरिएको सम्बन्धि सुचना |

परिक्षा फारम भर्ने समय थप गरिएको सम्बन्धि सुचना |...READ MORE

वि.स.२०७७ हिउदे सत्र भर्ना समूहको एम फिल तह एवं स्नातकोत्तर तह तेस्रोे सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना

वि.स.२०७७ हिउदे सत्र भर्ना समूहको एम फिल तह एवं स्नातकोत्तर तह तेस्रोे सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना...READ MORE

Cyber Security and Cyber Crime Training

Published 1 year ago News And Events Notices

Cyber Security and Cyber Crime Training...READ MORE

Exam routine of LLB and BBS (2075, 2076 and 2077 batches-regular and re-take)

Exam routine of LLB and BBS (2075, 2076 and 2077 batches-regular and re-take)...READ MORE

© 2023 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors