वि.सं २०७७ वर्षे भर्ना समूह (नियमित) तथा वि.सं २०७५ र २०७६ वर्षे भर्ना समूह (पुनः) को Master of Business Administration (MBA) कार्यक्रमको प्रथम सेमेष्टरको परीक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Published 2 years ago Notices

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors