वि.सं.२०८० हिउँदे सत्रको Bachelor of Business Sciences Honors (BBS Honors) कार्यक्रमको प्रथम वर्षमा भर्ना आवेदन पेश गरेका आवेदकहरुको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

वि.सं.२०८० हिउँदे सत्रको Bachelor of Business Sciences Honors (BBS Honors)  कार्यक्रमको प्रथम वर्षमा भर्ना आवेदन पेश गरेका आवेदकहरुको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors