वि.सं. २०७७ हिउँदे सत्रको सत्रान्त वाह्य परीक्षाको दोस्रो सेमेष्टर र वि.सं.२०७८ हिउँदे सत्रको सत्रान्त वाह्य परीक्षाको पहिलो सेमेष्टरको नियमित, पुनः परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सूचना ।

वि.सं. २०७७ हिउँदे सत्रको सत्रान्त वाह्य परीक्षाको दोस्रो सेमेष्टर र वि.सं.२०७८ हिउँदे सत्रको सत्रान्त वाह्य परीक्षाको पहिलो सेमेष्टरको नियमित, पुनः परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सूचना ।

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors