वि.सं २०७६ भर्ना समूहको तेस्रो वर्ष र चौथो सेमेष्टरको छात्रवृत्ति (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तिम नामावली ।

वि.सं २०७६ भर्ना समूहको तेस्रो वर्ष र  चौथो सेमेष्टरको छात्रवृत्ति (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तिम नामावली ।

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors