वि.सं. २०७५ हिउँदे भर्ना समूहको Master in Geoinformatics बिषयको तेस्रो सेमेष्टरको छात्रवृत्ती (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

वि.सं. २०७५ हिउँदे भर्ना समूहको Master in Geoinformatics बिषयको तेस्रो सेमेष्टरको छात्रवृत्ती (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।


Attachments:

© 2022 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors