विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतको वि.स.२०७८ हिउँदे सत्र भर्ना समूहको अनलाइन समयबद्ध प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने समय तालिका सम्बन्धी सूचना ।

विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गतको वि.स.२०७८ हिउँदे सत्र भर्ना समूहको अनलाइन समयबद्ध प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने समय तालिका सम्बन्धी सूचना 


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors