MBA (2078) तथा MSDMG (2078) समूहकाे प्रवेश परीक्षाका लागि लिईने अनलाईन अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

Published 10 months ago

MBA (2078) तथा MSDMG (2078) समूहकाे प्रवेश परीक्षाका लागि लिईने अनलाईन अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

© 2022 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors