वि.स २०७५ हिउँदे सत्र , वि.स. २०७६ वर्षे सत्र दोस्रो सेमेष्टर वर्ष को र वि.स. २०७७ वर्षे सत्रको पहिलो सेमेष्टर वर्षको छात्रवृत्ति (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तिम नामावली

वि.स २०७५ हिउँदे सत्र , वि.स. २०७६ वर्षे सत्र दोस्रो सेमेष्टर वर्ष को र वि.स. २०७७ वर्षे सत्रको पहिलो सेमेष्टर वर्षको छात्रवृत्ति (शिक्षण शुल्क छुट) का लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको अन्तिम नामावली


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors