Archives from November, 2019

छात्रवृतिको रुपमा शिक्षण शुल्क छुट पाउने बिधार्थीहरुको अन्तिम नामावली र संसोधित नामावली प्रकाशनको सूचना

छात्रवृतिको रुपमा शिक्षण शुल्क छुट पाउने बिधार्थीहरुको अन्तिम नामावली र संसोधित नामावली प्रकाशनको सूचना...READ MORE

Notice for Proposal Submission 2019-11-12

Notice for Proposal Submission (Faculty of Social Sciences and Education)...READ MORE

© 2018 Nepal Open University . All rights reserved.