Fee Structure in installment based

SN Program 60% 100%
1 MPhil in Education 27692 43820
MPhil in Education (Non-Education Background) 33740 53900
2 MPhil in Social Sciences 27692 43820
3 MPhil in ICT 41300 66500
4 Master in e-Governance 21500 33500
5 PG in Distance and eLearning 8120 12200
6 Diploma in Library 8120 12200

Online Admission Form भर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु:

1.आफुले पढ्न खोजेको program को FEE STRUCTURE हेर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् |

  1. Fee structure को आधारमा तिर्नुपर्ने रकम राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सानोठिमी शाखा, भक्तपुर स्थित चल्ती खाता नं १७३०००२६६००१ मा नेपाल खुला विश्वविद्यालयको (Nepal Khula Bishwa Bidhyalay)नाममा रकम भुक्तानी गरेको भौचरको scanned copy तयार राख्नुहोस् |
  2. Admission गर्नलाई तल देखिएको details विवरण हेरेर तल रहेकोProceed to Admissionक्लिक गर्नुहोस्|
  3. आफुले पढ्न चाहेको Program Details भर्ने र अन्य विवरण भर्न बाँकी रहेमा सो पनि भर्ने|
  4. बैंकमा जम्मा गरेको रकमको scanned copy अप्लोड गर्ने|
  5. submit गरिसकेपछि Print भन्ने button click गरेर Application प्रिन्ट गरेर राख्नुहोस्|

Note: Application submit गरेपछी पुन: Edit गर्न पाईनेछैन|

Online Admission Form भर्दा कुनै समस्या परेमा/भएमा:

Email: admission@nou.edu.np वा Phone No: 01-5008047,5008048 मा सम्पर्क होस्|

Click Here for Online  Admission