University Act/Rules/Policy/Notice

नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३ नेपाल खुला विश्वविद्यालय  आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिद नियम, २०७४ नेपाल खुला विश्वविद्यालय शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०७४ नेपाल खुला विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ नेपाल खुला विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्याविधि, २०७५